Prijave za praktični tečaj hemodijalize u organizaciji Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, Hrvatskog liječničkog zbora koji će se odžati u Hotelu Sheraton 5. i 6.11.2021.

    Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Hrvatskog liječničkog zbora | info@tecajhemodijalize.eu