DOBRODOŠLI NA

PRAKTIČNI TEČAJ HEMODIJALIZE PRVI DIO

Zagreb, Hotel Sheraton 05. i 06. 11. 2021. godine

Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu HLK bodovalo je stručni skup s 15 bodova za aktivno i s 11 bodova za pasivno sudjelovanje.

hemodijaliza
live

LIVE STREAM

demo-attachment-129-smile

RAD U MALIM GRUPAMA

demo-attachment-125-planning

HANDS ON COURSE

demo-attachment-134-teamwork
0
OGRANIČEN BROJ SUDIONIKA UŽIVO
ŠTO VAS OČEKUJE?

TEČAJ JE NAMIJENJEN LIJEČNICIMA, MEDICINSKIM SESTRAMA I TEHNIČARIMA KOJI ZAPOČINJU S
RADOM NA HEMODIJALIZI

TEME:  započimanje hemodijalize; individualizacija
terapije, ciljevi, tehnički aspekti, priprema vode,
krvožilni pristup, antikoagulacija, vođenje dijalize,
timski rad i još puno toga po “know how” pricipu
važnog za uspješan rad

• TEČAJ SE ORGANIZIRA U HIBRIDNOM OBLIKU
• “HANDS ON COURSE”
• OGRANIČEN BROJ SUDIONIKA UŽIVO NA 20 !
• RAD U MALIM GRUPAMA
PRIJAVITE SE ZA SUDJELOVANJE ON LINE! 

doctors perform dialysis, medicine treatment of kidney failure, hospital and clinic medical facilities, blood purification and cleaning. Illustration for business card, banner, brochure, flyer, ads
POZIV ZA SUDJELOVANJE

Poštovane kolegice I kolege,
Osobita mi je čast I zadovoljstvo  pozvati vas na  PRAKTIČNI TEČAJ HEMODIJALIZE – PRVI DIO
Želja je kratkim predavanjima, prikazima slučajeva i vježbama holistički obuhvatiti znanja o hemodijalizi.
Predavanja će obuhvatiti indikacije, početne preskripcije i kasnije modifikacije hemodijaliznih postupaka sa naglaskom na individualizaciju terapije. Pozabaviti ćemo se ciljevima hemodijalize koje žele postići liječnici, ali i istaknuti što je bolesnicima važno.
Govorit ćemo i o tehničkim aspektima, pripremi vode i aparatima na hemodijalizu. Polazni će učiti i o  o krvožilnom pristupu, antikoagulansima, ali i vođenju i organizaciji dijaliznog centra te važnosti timskog rada. Biti će govora i o komplikacijama.
Pokušat ćemo Vam približiti načine,kojima možete unaprijediti svoj rad.
 Tečaj će biti interaktivan, očekujemo vaše aktivno sudjelovanje.  
Planiran kao hibridan ukoliko to epidemiološka situacija bude dopuštala.
Zbog velikog interesa broj sudionika uživo je povećan na 20. Praktični dio tečaja bit će rezerviran samo za polaznike “u živo”.

Prof dr sc Karmela Altabas

PRELIMINARNI PROGRAM
PETAK 05.11.21
15.00-16.00 DOMIJENAK DOBRODOŠLICE
16.00-16.10 Uvod (Mario Laganović, Karmela Altabas)
16.10. -16.30   Sveobuhvatni ciljevi liječenja hemodijalizom- što to zapravo znači? (Željka Jureković)
ŠTO NAM TREBA ZA HD/HDF 16.30-19.00
16:30-16:50 Aparati za dijalizu, princip rada , različitosti. HD/HDF (Ivan Durlen)
16.50.-17.10 Što medicinsko osoblje mora znati o pripremi vode za dijalizu? ( Zlatko Grbavac)
17.10-17.40 Kako odabrati odgovarajući dijalizator? (Mladen Knotek)
17.40-18.00  Antikoagulansi-koje su nam opcije ? (Bojana Gardijan)
18.00-18.20 Krvožilni pristup-različite opcije ( Branislav Čingl)
18.20-18.40 Timski rad - med. sestre i tehničari (Nenad Dakić)
18.40-19.00 Diskusija
SUBOTA 06.11.21
9:00-10:50 KAKO ZAPOČETI S DIJALIZOM ?
9:00-9:20 Kada i kako početi ? Propisivanje i vođenje prvih dijaliza (Mario Ilić)
9:20-9:40  Procjena suhe težine, ultrafiltracija, profiliranje natrija, regulacija temperature dijalizata (Ivo Jeličić)
9:40-10:00 Modifikacija peroralne terapije i dijete ( Draško Pavlović)

10:00-10:20 Kako odabrati modalitet dijalize i individualizirati terapiju? (HD/HDF, učestalost dijalize, trajanje postupka, inkrementalna HD) (Gordan Babić)

10:20-10:50  Intradijalitičke komplikacije( Vlasta Kupres)
 10.50-11.20 PAUZA
11:20-13:00 AKO ZNAMO DA SMO POSTIGLI CILJEVE ?

11.20-11.40 Doza dijalize (Mladen Knotek)

11:40-12:10  Koje parametre pratimo kod bolesnika na hemodijalizi Fresenius/Braun (Vlasta  Kupres, Boris Kudumija)

12.10-12.20 Kako još možemo unaprijediti naš rad ? (Karmela Altabas)

12.20- 12.40  HEMODIJALIZA IZ PERSPEKTIVE BOLESNIKA  Jesu li nam ciljevi i pogledi uvijek usklađeni? (Ivan Bubić)

12.40-13.00 Diskusija

13.00-14.00 PAUZA ZA RUČAK
SUBOTA 06.11.21 RADIONICE

RADIONICE  14.00-19.00   

Moderatori: Vlasta Kupres, Karmela Altabas
Rad u grupama - voditelji:Ivan Bubić, Mario Ilić, Andrea Lončar,Ivan Durlen

Vježbe na aparatima za dijalizu, prikaz dijalizatora
Fresenius, Baxter, Braun
Izbor pravog dijalizatora-nagradna igra - Mladen Knotek

"Simpozij Baxter" 40 min

Prikazi slučajeva: Ivan Bubić,  Ivančica Hršak, Dijana Knežić Strinavić,  Iva Mesaroš Devčić, Goran Prodanović, Ana Šavuk, Luka Vidović Ivan Margeta, Šulc Snježana

PRIJAVE

za on-line sudjelovanje na Tečaju

    SPONZORI